ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 คืออะไร จะยื่นภาษีแล้ว รีบมาเช็กกันเร็ว


tax


เมื่อสิ้นปีใกล้เข้ามา ก็ถึงเวลาที่ต้องเริ่มจัดการเอกสารภาษีกันแล้ว ใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าตัวเองต้องยื่นภาษีตัวไหนมารวมกันทางนี้ ByteHR จะอธิบายและบอกขั้นตอนของการยื่นภาษีภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91ให้เข้าใจกัน


ความแตกต่างระหว่าง ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91


tax


ผู้ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด.91 และจะต้องทำการยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป


มีรายได้หลายทางนอกเหนือจากเงินเดือนต้องยื่นยังไง?

income


เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็หารายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำ เพราะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ถ้าคุณทำงานประจำไปด้วยและทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีรายได้อื่น ๆ ด้วยก็ให้ยื่นแบบ  ภ.ง.ด. 90 เพราะเราคำนวณจากรายได้พึงประเมิน 40(1) ถึง 40(8) เช่น หากนาย A ทำงานประจำ แต่มีรับออกแบบกราฟิกนอกเวลางาน และมีรายได้จากการให้เช่าบ้าน ก็จะมีประเภทรายได้ที่ต้องยื่นดังนี้


tax


ในส่วนของเอกสารที่ต้องยื่น และเช็กอัตราภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ที่บทความ ภาษีเงินได้คืออะไร เข้าใจไม่ยาก


ยื่นภาษีได้ที่ไหนบ้าง

1. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วเตรียมเอกสารยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่

2. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วให้หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นให้

3. ยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง


วิธีคำนวณภาษี

  • วิธีปกติ 

รายได้สุทธิ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • หากมีรายได้มากกว่า 120,000 บาทต่อปี (ไม่รวมเงินเดือน) ใช้สูตร

รายได้สุทธิ x 0.5% แล้วเปรียบเทียบกับวิธีคำนวณตามปกติ หากวิธีนี้มีภาษีเกิน 5,000 บาท ให้เสียภาษีตามวิธีที่สูงกว่า (หากไม่เกิน 5,000 บาท ให้เสียภาษีตามการคำนวณวิธีปกติ)


วิธียื่นภาษีออนไลน์


tax


ทางที่ง่ายและสะดวกที่สุดคือการยื่นภาษีออนไลน์เพราะยื่นได้ตลอด 24 ชม. มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th และคลิกไปที่ "ยื่นออนไลน์"

2. ทำการ “เข้าสู่ระบบ” โดยสามารถเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ เข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือชื่อผู้ใช้งาน และเข้าสู่ระบบด้วย Digital ID กรณีที่ไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อนให้คลิก “สมัครสมาชิก”

3. ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้เลือกทำรายการในส่วนของ ภ.ง.ด.90/91 และคลิก “ยื่นแบบ”

4.“กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี” ทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่ระบบดึงมาแสดงผล หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล คลิก “แก้ไข” 

5. กรอกข้อมูลเงินได้ของตนเอง โดยคลิกที่ “ระบุข้อมูล” จากนั้นทำการระบุข้อมูลเงินได้ที่ต้องการ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดถัดไป

6. กรอก “ค่าลดหย่อนภาษี” โดยกรมสรรพากรจำแนกกลุ่มค่าลดหย่อนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

  • กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

  • กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อน/ยกเว้น ด้านการออมและการลงทุน

  • กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อน/ยกเว้น จากสินทรัพย์และมาตรการนโยบายภาครัฐ

  • กลุ่มที่ 4 เงินบริจาค

7. ตรวจสอบ “ผลการคำนวณภาษี” ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยระบบจะทำการคำนวณภาษีและผู้เสียภาษีเลือกการชำระ/ขอแบ่งชำระ หรือขอเงินภาษีคืน

8. “สรุปรายการภาษี” ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการยื่นแบบภาษีชำระไว้เกิน หรือ ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม และกำหนดการชำระเงิน (กรณีมีภาษีต้องชำระเพิ่ม)

9. ตรวจสอบความถูกต้องในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หากถูกต้องให้กด "ยืนยันการยื่นแบบ" ก็เป็นอันเสร็จ


หากคุณมองหาตัวช่วยที่จะช่วยจัดการ การทำเงินเดือนในองค์กร ByteHR ก็มีโปรแกรมคำนวณเงินเดือน ที่จะช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็วมากกว่าเดิม ทั้งคำนวณภาษีโดยนำเงินได้พึงประเมินและสร้างรายงาน ภงด.1 และ ภงด.1ก ฯลฯ แต่หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้โปรแกรมสำหรับ HR อย่างไรและฟังก์ชันต่างๆจะตอบสนองความต้องการใช้งานของบริษัทคุณหรือไม่ ลองปรึกษา ByteHR ได้ฟรีทาง  02 026 3297 หรือติดต่อ sales@byte-hr.com


ByteHR มีโปรแกรมสำหรับ HR ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโปรแกรม HR On Cloud ที่มีฟังก์ชั่นจัดการข้อมูลพนักงาน การคำนวณเงินเดือน การจัดการกะพนักงาน และบันทึกเวลาเข้าออกพนักงาน ฯลฯ ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างหลากหลาย


Sea
เกี่ยวกับผู้เขียน
ซีมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายกว่า 9 ปี ในด้านทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร และการตลาดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ปัจจุบันเธอกำลังสร้างประสบการณ์การทำงาน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในภาคธุรกิจการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเธอในการขับเคลื่อนกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด