Banner
Banner
Banner

#HOLIDAY

ระบบบันทึกการลาโปรแกรมลางานออนไลน์

 • โปรแกรมบันทึกการลางานของพนักงานแบบเรียลไทม์
 • สามารถกดอนุมัติหรือไม่อนุมัติการลาได้ง่ายผ่าน Mobile App
 • ตั้งค่าประเภทการลาแบบไม่จำกัด
 • ติดต่อเราเพื่อรับสาธิตเดโม่ฟรี
Decoration banner
Vector border
image
Square
Square both
Twisted motifs
Circle
Triangle
Circle small
Circle medium
Circle big

#CONFIGURE

รองรับเงื่อนไขระบบลางานออนไลน์สำหรับธุรกิจทุกประเภท

 • โปรแกรม ลา งานสามารถตั้งค่าประเภทการลาหยุด เช่น วันหยุดประจำปี การลาป่วย การลาฉุกเฉิน การลาคลอด และอื่นๆ และกำหนดการตั้งค่าตามนโยบายการลาของบริษัทของคุณได้
 • ระบบ ลา งานที่ตั้งค่าการลาแบบจ่ายเงิน หรือ ลาแบบไม่จ่ายเงินได้ รวมถึงตั้งค่าเงินได้เงินหักแบบขั้นบันไดตามปีที่ทำงานได้ ระบบ ลา งานสามารถยกจำนวนวันลาคงเหลือไปปีถัดไปได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • โปรแกรมลางานออนไลน์สามารถตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น ลาแบบรายชั่วโมง ลาช่วงทดลองงาน (ลาคลอด) และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ตั้งค่าวันลาตามเพศ (เพศหญิง,เพศชาย และอื่นๆ)
 • การกำหนดหลักเกณฑ์การยกยอดวันลาไปปีถัดไป สามารถยกยอดวันลาคงเหลือไปในปีถัดไปและสามารถกำหนดวันหมดอายุได้อีกด้วย
 • ตั้งกฎเกณฑ์ให้พนักงานขอลางานแบบรายชั่วโมง ครึ่งวัน หรือเต็มวันได้
 • กำหนดกฎเกณฑ์ให้พนักงานสามารถขอลาได้ตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงานหรือหลังจากผ่านการทดลองงานแล้ว
 • กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณวันลา สามารถนับตามวันทำงาน (วันหยุดประจำปี) หรือตามปฏิทิน (เช่น การลาคลอด)
 • สามารถกำหนดการขอลาต้องขอลาก่อนล่วงหน้าหรือหลังการลาได้
 • สามารถกำหนดค่าประเภทการลาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบริษัทหรือสาขาได้
leave-header
leave-header
 • โปรแกรม ลา งานสามารถตั้งค่าประเภทการลาหยุด เช่น วันหยุดประจำปี การลาป่วย การลาฉุกเฉิน การลาคลอด และอื่นๆ และกำหนดการตั้งค่าตามนโยบายการลาของบริษัทของคุณได้
 • ระบบ ลา งานที่ตั้งค่าการลาแบบจ่ายเงิน หรือ ลาแบบไม่จ่ายเงินได้ รวมถึงตั้งค่าเงินได้เงินหักแบบขั้นบันไดตามปีที่ทำงานได้ ระบบ ลา งานสามารถยกจำนวนวันลาคงเหลือไปปีถัดไปได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • โปรแกรมลางานออนไลน์สามารถตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น ลาแบบรายชั่วโมง ลาช่วงทดลองงาน (ลาคลอด) และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ตั้งค่าวันลาตามเพศ (เพศหญิง,เพศชาย และอื่นๆ)
 • การกำหนดหลักเกณฑ์การยกยอดวันลาไปปีถัดไป สามารถยกยอดวันลาคงเหลือไปในปีถัดไปและสามารถกำหนดวันหมดอายุได้อีกด้วย
 • ตั้งกฎเกณฑ์ให้พนักงานขอลางานแบบรายชั่วโมง ครึ่งวัน หรือเต็มวันได้
 • กำหนดกฎเกณฑ์ให้พนักงานสามารถขอลาได้ตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงานหรือหลังจากผ่านการทดลองงานแล้ว
 • กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณวันลา สามารถนับตามวันทำงาน (วันหยุดประจำปี) หรือตามปฏิทิน (เช่น การลาคลอด)
 • สามารถกำหนดการขอลาต้องขอลาก่อนล่วงหน้าหรือหลังการลาได้
 • สามารถกำหนดค่าประเภทการลาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบริษัทหรือสาขาได้
image
image
image
image
image
image
Leave Management
Leave Management
Leave Management
 • ตั้งค่าสิทธิวันลาของพนักงานผ่าน ระบบการจัดการวันลา
 • เรียกดู วันลาคงเหลือ และ วันลาที่ใช้ไป แบบเรียลไทม์
 • เรียกดู คำร้องขอวันลาของพนักงาน ดูประวัติคำร้อง หมายเหตุการอนุมัติ และไม่อนุมัติคำร้องได้
 • ดึงรายงานสรุปการลาของพนักงาน และตารางรายละเอียดการร้องขอ แบบเรียลไทม์
 • ตั้งค่ากฎการรีเซ็ตวันลา และวันลาสะสมอัตโนมัติ ลดความยุ่งยากในการจัดการวันลาของพนักงาน

#LEAVEMANAGEMENT

จัดการวันลาของพนักงานด้วย ระบบลาออนไลน์

 • ตั้งค่าสิทธิวันลาของพนักงานผ่าน ระบบการจัดการวันลา
 • เรียกดู วันลาคงเหลือ และ วันลาที่ใช้ไป แบบเรียลไทม์
 • เรียกดู คำร้องขอวันลาของพนักงาน ดูประวัติคำร้อง หมายเหตุการอนุมัติ และไม่อนุมัติคำร้องได้
 • ดึงรายงานสรุปการลาของพนักงาน และตารางรายละเอียดการร้องขอ แบบเรียลไทม์
 • ตั้งค่ากฎการรีเซ็ตวันลา และวันลาสะสมอัตโนมัติ ลดความยุ่งยากในการจัดการวันลาของพนักงาน
Decoration banner
Vector border
image
Square
Square both
Twisted motifs
Circle
Triangle
Circle small
Circle medium
Circle big

#REQUESTS

ระบบลาออนไลน์ และ การขออนุมัติลางานออนไลน์

 • พนักงานสามารถขอลางานออนไลน์ หรือ ยกเลิกผ่านแอปพลิเคชันรองรับทั้ง iOS และ Android โปรแกรม ลา งานที่พนักงานสามารถดูข้อมูลการลาว่าได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่จากปฎิทินบนมือถือ
 • พนักงานสามารถแนบไฟล์ได้หลายรูปแบบ (เช่น .pdf, .jpg เป็นต้น) กับการขอลางานแต่ละครั้งได้
 • ระบบ ลา งานที่ผู้จัดการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อลูกน้องมีการส่งคำขออนุมัติการลา รวมถึงลูกน้องได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคำร้องขอได้รับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
 • ระบบ ลา งานสามารถเซ็ตตั้งค่าผู้อนุมัติได้ 2 ระดับและสามารถเลือกผู้อนุมัติคนเดียวหรือหลายคนได้
BannerBanner
Employee Leave RequestsEmployee Leave Requests
Decoration blue
 • พนักงานสามารถขอลางานออนไลน์ หรือ ยกเลิกผ่านแอปพลิเคชันรองรับทั้ง iOS และ Android โปรแกรม ลา งานที่พนักงานสามารถดูข้อมูลการลาว่าได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่จากปฎิทินบนมือถือ
 • พนักงานสามารถแนบไฟล์ได้หลายรูปแบบ (เช่น .pdf, .jpg เป็นต้น) กับการขอลางานแต่ละครั้งได้
 • ระบบ ลา งานที่ผู้จัดการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อลูกน้องมีการส่งคำขออนุมัติการลา รวมถึงลูกน้องได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคำร้องขอได้รับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
 • ระบบ ลา งานสามารถเซ็ตตั้งค่าผู้อนุมัติได้ 2 ระดับและสามารถเลือกผู้อนุมัติคนเดียวหรือหลายคนได้
Vector Decoration
Vector Decoration
Square
Square
Twisted motifs
Triangle
Circle
Real-time Leave Management Data In One Location
Real-time Leave Management Data In One Location
Real-time Leave Management Data In One Location
 • ระบบ ลา งานที่ข้อมูลการลา งาน ออนไลน์จะลิงค์แบบเรียลไทม์ในทุกฟังก์ชั่นของระบบ HR รวมไปถึงสัญญาจ้างของพนักงานที่อัพเดตข้อมูล วันลาคงเหลือ,ตารางงาน,ปฎิทินตารางงานบนมือถือ, รวมถึงการอนุมัติการลาแบบไม่จ่ายเงินจะถูกลิงค์ไปที่การทำเงินเดือนโดยอัตโนมัติ
 • โปรแกรม ลา งานที่HR สามารถจัดการคำร้องในเรื่องการลาโดยสามารถเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ในกรณีหากผู้จัดการไม่ว่าง รวมถึง HR สามารถส่งคำร้องลา งาน ออนไลน์แทนพนักงานได้
 • โปรแกรมลางานที่พนักงานสามารถดูรายงานจำนวนวันลาคงเหลือได้ รวมถึงผู้จัดการสามารถดูรายงานวันลาคงเหลือของลูกน้องผ่านระบบ ลา งานได้สะดวกและรวดเร็ว
 • พนักงานยังสามารถดูจำนวนวันลาคงเหลือในแอพมือถือผ่าน (iOS และ Android)ได้

#SYNC

ระบบลาออนไลน์เรียลไทม์ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในระบบเดียว

 • ระบบ ลา งานที่ข้อมูลการลา งาน ออนไลน์จะลิงค์แบบเรียลไทม์ในทุกฟังก์ชั่นของระบบ HR รวมไปถึงสัญญาจ้างของพนักงานที่อัพเดตข้อมูล วันลาคงเหลือ,ตารางงาน,ปฎิทินตารางงานบนมือถือ, รวมถึงการอนุมัติการลาแบบไม่จ่ายเงินจะถูกลิงค์ไปที่การทำเงินเดือนโดยอัตโนมัติ
 • โปรแกรม ลา งานที่HR สามารถจัดการคำร้องในเรื่องการลาโดยสามารถเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ในกรณีหากผู้จัดการไม่ว่าง รวมถึง HR สามารถส่งคำร้องลา งาน ออนไลน์แทนพนักงานได้
 • โปรแกรมลางานที่พนักงานสามารถดูรายงานจำนวนวันลาคงเหลือได้ รวมถึงผู้จัดการสามารถดูรายงานวันลาคงเหลือของลูกน้องผ่านระบบ ลา งานได้สะดวกและรวดเร็ว
 • พนักงานยังสามารถดูจำนวนวันลาคงเหลือในแอพมือถือผ่าน (iOS และ Android)ได้
Decoration banner
Vector border
image
Square
Square both
Twisted motifs
Circle
Triangle
Circle small
Circle medium
Circle big
ขอรับการสาธิตฟรี

เพื่อดูว่า ByteHR สามารถลดความซับซ้อนของการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัทของคุณได้อย่างไร กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับการสาธิตโปรแกรมฟรี

request-image
request-image
Loading...
Request Free Demo

Thailand Office

Bytecrunch Technologies Co., Ltd.
22/40 Soi Latphrao 21 Lumpini Town Residence Chom Phon, Bangkok 10900, Thailand
Request icon
Request icon
image