Re-imagine HR process with innovation
Re-imagine HR process with innovation
Re-imagine HR process with innovation

#MOBILE

สร้างทีมงานให้มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

Decoration banner
Vector border
image
Square
Square both
Twisted motifs
Circle
Triangle
Circle small
Circle medium
Circle big

#EREQUESTS

การลา,การขอคืนเงิน, โอที, การสลับวันหยุด และอื่น ๆ

 • พนักงานสามารถส่งคำร้องขอค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การทำงานล่วงเวลา,การเปลี่ยนกะทำงาน,และวันหยุดได้อย่างง่ายดายโดยผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ และยังสามารถใส่หมายเหตุพร้อมแนบรูปภาพหรือไฟล์ในคำร้องขอเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้จัดการ
 • ระดับการอนุมัติสามารถตั้งค่าได้ด้วยผู้จัดการระดับที่ 1 และระดับที่2 โดยสามารถอนุมัติคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนได้ และพนักงานจะได้รับแจ้งเตือนทันทีเมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ หรือ ปฏิเสธ
 • คำขอจะรวมอยู่ในหน้าไทม์ชีทโดยอัตโนมัติและการจ่ายเงินเดือนจะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว
Employees can use the mobile app to access their data anytime and anywhere
 • พนักงานสามารถส่งคำร้องขอค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การทำงานล่วงเวลา,การเปลี่ยนกะทำงาน,และวันหยุดได้อย่างง่ายดายโดยผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ และยังสามารถใส่หมายเหตุพร้อมแนบรูปภาพหรือไฟล์ในคำร้องขอเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้จัดการ
 • ระดับการอนุมัติสามารถตั้งค่าได้ด้วยผู้จัดการระดับที่ 1 และระดับที่2 โดยสามารถอนุมัติคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนได้ และพนักงานจะได้รับแจ้งเตือนทันทีเมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ หรือ ปฏิเสธ
 • คำขอจะรวมอยู่ในหน้าไทม์ชีทโดยอัตโนมัติและการจ่ายเงินเดือนจะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว
image
image
image
image
image
Employees can view ePayslip from mobile appEmployees can view ePayslip from mobile app
Employees can view ePayslip from mobile app
Employees can view ePayslip from mobile appEmployees can view ePayslip from mobile app
 • พนักงานสามารถดูรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน, การหักเงิน และยอดสุทธิทั้งหมดได้ในสลิปเงินเดือนออนไลน์ ซึ่งดูได้ตามรอบการจ่ายเงินเดือนนั้นๆ
 • ผู้ดูแลระบบสามารถแจ้งเตือนพนักงานเรียกดูสลิปเงินเดือนออนไลน์โดยผ่านมือถือและอีเมล

#EPAYSLIPS

ลดกระดาษด้วยการใช้สลิปเงินเดือนออนไลน์

 • พนักงานสามารถดูรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน, การหักเงิน และยอดสุทธิทั้งหมดได้ในสลิปเงินเดือนออนไลน์ ซึ่งดูได้ตามรอบการจ่ายเงินเดือนนั้นๆ
 • ผู้ดูแลระบบสามารถแจ้งเตือนพนักงานเรียกดูสลิปเงินเดือนออนไลน์โดยผ่านมือถือและอีเมล
Decoration banner
Vector border
image
Square
Square both
Twisted motifs
Circle
Triangle
Circle small
Circle medium
Circle big

#WFA

ทำงานได้จากทุกที่ด้วย eCheckin

 • พนักงานสามารถลงชื่อเข้า / ออกงานผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ โดยสถานที่ทำงานสามารถเซ็ตตั้งค่าได้ และพนักงานแต่ละคนสามารถกำหนดสถานที่ทำงานที่เดียวหรือหลายที่ได้โดยระบบจะตรวจจับตำแหน่งงานโดยอัตโนมัติเมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google GPS ซึ่งมีความถูกต้องและแม่นยำ
 • มีการเปิดใช้งานความปลอดภัยสูง (Anti-Spoof) โดยกำหนดให้พนักงานถ่ายภาพเซลฟี่และสแกน QRโค้ด ระหว่างลงชื่อเข้า / ออก สามารถล็อกอุปกรณ์เคลื่อนที่กับพนักงานแต่ละคนเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
BannerBanner
Employees can check in online from mobile appEmployees can check in online from mobile app
Decoration blue
 • พนักงานสามารถลงชื่อเข้า / ออกงานผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ โดยสถานที่ทำงานสามารถเซ็ตตั้งค่าได้ และพนักงานแต่ละคนสามารถกำหนดสถานที่ทำงานที่เดียวหรือหลายที่ได้โดยระบบจะตรวจจับตำแหน่งงานโดยอัตโนมัติเมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google GPS ซึ่งมีความถูกต้องและแม่นยำ
 • มีการเปิดใช้งานความปลอดภัยสูง (Anti-Spoof) โดยกำหนดให้พนักงานถ่ายภาพเซลฟี่และสแกน QRโค้ด ระหว่างลงชื่อเข้า / ออก สามารถล็อกอุปกรณ์เคลื่อนที่กับพนักงานแต่ละคนเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
Vector Decoration
Vector Decoration
Square
Square
Twisted motifs
Triangle
Circle
Employees can view their shifts and days off from mobile app calendar.
Employees can view their shifts and days off from mobile app calendar.
Employees can view their shifts and days off from mobile app calendar.
 • พนักงานสามารถดูปฏิทินการทำงานเพื่อติดตามเวลาทำงาน,ชั่วโมงการทำงานจริง,วันลา,วันหยุด, วันนักขัตฤกษ์,วันขาดงาน และอื่น ๆ การลงเวลาเข้างานโดยละเอียดของแต่ละวัน รวมถึงยังมีส่วนของมุมมองแบบรายวัน การลงเวลาจะเป็นแถบสีแดงเมื่อมีการมาทำงานสาย หรือออกก่อนเวลา เพื่อสามารถดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 • พนักงานสามารถเช็คยอดวันลาคงเหลือ, ชั่วโมงการทำงาน,คำร้องขอที่รอดำเนินการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้จากสรุปรายงานรูปแบบกราฟ ข้อมูลนี้แสดงโดยใช้สมาร์ทการ์ดซึ่งสามารถจัดเรียงได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

#ENGAGE

ดูแลข้อมูลของคุณด้วยปฏิทินและแดชบอร์ด

 • พนักงานสามารถดูปฏิทินการทำงานเพื่อติดตามเวลาทำงาน,ชั่วโมงการทำงานจริง,วันลา,วันหยุด, วันนักขัตฤกษ์,วันขาดงาน และอื่น ๆ การลงเวลาเข้างานโดยละเอียดของแต่ละวัน รวมถึงยังมีส่วนของมุมมองแบบรายวัน การลงเวลาจะเป็นแถบสีแดงเมื่อมีการมาทำงานสาย หรือออกก่อนเวลา เพื่อสามารถดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 • พนักงานสามารถเช็คยอดวันลาคงเหลือ, ชั่วโมงการทำงาน,คำร้องขอที่รอดำเนินการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้จากสรุปรายงานรูปแบบกราฟ ข้อมูลนี้แสดงโดยใช้สมาร์ทการ์ดซึ่งสามารถจัดเรียงได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
Decoration banner
Vector border
image
Square
Square both
Twisted motifs
Circle
Triangle
Circle small
Circle medium
Circle big

#ELEAVE

การขอลางานออนไลน์

 • พนักงานสามารถส่งคำขอลางานออนไลน์ สำหรับการลาที่ได้รับค่าจ้าง เช่น การลาพักร้อน การลาป่วย การลากิจหรือการลาที่ไม่ได้รับค่าจ้าง เช่น การลาฉุกเฉิน เป็นต้น
 • พนักงานยังสามารถแนบไฟล์กับคำขอลา เช่น ใบรับรองแพทย์ ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ
 • เมื่อคำขอลาได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ ทุกส่วนในแอป ซึ่งรวมถึงยอดการลา ตารางเวลา เงินเดือน และปฏิทินจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้ทุกคน
BannerBanner
Employees can check in online from mobile appEmployees can check in online from mobile app
Decoration blue
 • พนักงานสามารถส่งคำขอลางานออนไลน์ สำหรับการลาที่ได้รับค่าจ้าง เช่น การลาพักร้อน การลาป่วย การลากิจหรือการลาที่ไม่ได้รับค่าจ้าง เช่น การลาฉุกเฉิน เป็นต้น
 • พนักงานยังสามารถแนบไฟล์กับคำขอลา เช่น ใบรับรองแพทย์ ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ
 • เมื่อคำขอลาได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ ทุกส่วนในแอป ซึ่งรวมถึงยอดการลา ตารางเวลา เงินเดือน และปฏิทินจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้ทุกคน
Vector Decoration
Vector Decoration
Square
Square
Twisted motifs
Triangle
Circle
Employees can view their shifts and days off from mobile app calendar.
Employees can view their shifts and days off from mobile app calendar.
Employees can view their shifts and days off from mobile app calendar.
 • พนักงานสามารถส่งคำขอเบิกเงินคืน เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร เป็นต้น
 • พนักงานยังสามารถแนบไฟล์กับคำขอเบิกเงินคืน เช่น ค่าทางด่วน ใบเสร็จค่าน้ำมัน เป็นต้น โดยการอัปโหลดไฟล์หรือจากการถ่ายรูปทางโทรศัพท์ได้
 • เมื่อคำขอเบิกเงินคืนได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ จำนวนเงินเหล่านี้จะรวมอยู่ในเงินเดือนโดยอัตโนมัติ

#ECLAIM

#การขอเบิกเงินคืนออนไลน์

 • พนักงานสามารถส่งคำขอเบิกเงินคืน เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร เป็นต้น
 • พนักงานยังสามารถแนบไฟล์กับคำขอเบิกเงินคืน เช่น ค่าทางด่วน ใบเสร็จค่าน้ำมัน เป็นต้น โดยการอัปโหลดไฟล์หรือจากการถ่ายรูปทางโทรศัพท์ได้
 • เมื่อคำขอเบิกเงินคืนได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ จำนวนเงินเหล่านี้จะรวมอยู่ในเงินเดือนโดยอัตโนมัติ
Decoration banner
Vector border
image
Square
Square both
Twisted motifs
Circle
Triangle
Circle small
Circle medium
Circle big

#EOT

#การขอโอทีออนไลน์

 • พนักงานสามารถส่งคำขอโอทีออนไลน์ สำหรับการขอทำโอทีก่อนเริ่มงานหรือหลังเลิกงานได้
 • พนักงานสามารถเลือกประเภทโอทีได้ 4 ประเภทตามนโยบายของบริษัท เช่น OT1, OT1.5, OT2, OT3 เป็นต้น
 • เมื่อคำร้องขอโอทีได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการแล้ว ระบบจะแปลงชั่วโมงโอทีในใบบันทึกเวลาและระบบจะคำนวณโอทีพร้อมเงินเดือนโดยอัตโนมัติ
BannerBanner
Employees can check in online from mobile appEmployees can check in online from mobile app
Decoration blue
 • พนักงานสามารถส่งคำขอโอทีออนไลน์ สำหรับการขอทำโอทีก่อนเริ่มงานหรือหลังเลิกงานได้
 • พนักงานสามารถเลือกประเภทโอทีได้ 4 ประเภทตามนโยบายของบริษัท เช่น OT1, OT1.5, OT2, OT3 เป็นต้น
 • เมื่อคำร้องขอโอทีได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการแล้ว ระบบจะแปลงชั่วโมงโอทีในใบบันทึกเวลาและระบบจะคำนวณโอทีพร้อมเงินเดือนโดยอัตโนมัติ
Vector Decoration
Vector Decoration
Square
Square
Twisted motifs
Triangle
Circle
Managers can view and approve their employees' shifts and days off.Employees can view their shifts and days off from mobile app calendar.
Banner
Managers can view and approve their employees' shifts and days off.Employees can view their shifts and days off from mobile app calendar.
 • พนักงานสามารถส่งคำขอแก้ไขเวลางานเพื่อเปลี่ยนเวลางานที่ได้รับมอบหมายได้, พนักงานยังสามารถส่งคำขอเปลี่ยนกะเพื่อสามารถสลับเวลางานกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นได้
 • เมื่อคำขอแก้ไขเวลางานหรือคำขอเปลี่ยนกะได้รับการอนุมัติแล้ว ตารางงานจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในรูปแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

#ESHIFT

การขอเปลี่ยนตารางงานออนไลน์

 • พนักงานสามารถส่งคำขอแก้ไขเวลางานเพื่อเปลี่ยนเวลางานที่ได้รับมอบหมายได้, พนักงานยังสามารถส่งคำขอเปลี่ยนกะเพื่อสามารถสลับเวลางานกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นได้
 • เมื่อคำขอแก้ไขเวลางานหรือคำขอเปลี่ยนกะได้รับการอนุมัติแล้ว ตารางงานจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในรูปแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
Decoration banner
Vector border
image
Square
Square both
Twisted motifs
Circle
Triangle
Circle small
Circle medium
Circle big
ขอรับการสาธิตฟรี

เพื่อดูว่า ByteHR สามารถลดความซับซ้อนของการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัทของคุณได้อย่างไร กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับการสาธิตโปรแกรมฟรี

request-image
request-image
Loading...
Request Free Demo

Thailand Office

Bytecrunch Technologies Co., Ltd.
22/40 Soi Latphrao 21 Lumpini Town Residence Chom Phon, Bangkok 10900, Thailand
Request icon
Request icon
image