#EREQUESTS

การลา,การขอคืนเงิน, โอที, การสลับวันหยุด และอื่น ๆ

Employees can use the mobile app to access their data anytime and anywhere
 • ระดับการอนุมัติสามารถตั้งค่าได้ด้วยผู้จัดการระดับที่ 1 และระดับที่2 โดยสามารถอนุมัติคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนได้ และพนักงานจะได้รับแจ้งเตือนทันทีเมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ หรือ ปฏิเสธ
 • พนักงานสามารถส่งคำร้องขอค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การทำงานล่วงเวลา,การเปลี่ยนกะทำงาน,และวันหยุดได้อย่างง่ายดายโดยผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ และยังสามารถใส่หมายเหตุพร้อมแนบรูปภาพหรือไฟล์ในคำร้องขอเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้จัดการ
 • คำขอจะรวมอยู่ในหน้าไทม์ชีทโดยอัตโนมัติและการจ่ายเงินเดือนจะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว
Employees can use the mobile app to access their data anytime and anywhere

#EPAYSLIPS

ลดกระดาษด้วยการใช้สลิปเงินเดือนออนไลน์

#EPAYSLIPSEmployee ePayslip Mobile AppEmployees can view ePayslip from mobile app/mobile/epayslips.png0#EPAYSLIPSEmployee ePayslip Detail Mobile AppEmployees can view ePayslip from mobile app/mobile/epayslips-detail.png1
 • พนักงานสามารถดูรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน, การหักเงิน และยอดสุทธิทั้งหมดได้ในสลิปเงินเดือนออนไลน์ ซึ่งดูได้ตามรอบการจ่ายเงินเดือนนั้นๆ
 • ผู้ดูแลระบบสามารถแจ้งเตือนพนักงานเรียกดูสลิปเงินเดือนออนไลน์โดยผ่านมือถือและอีเมล
#EPAYSLIPSEmployee ePayslip Mobile AppEmployees can view ePayslip from mobile app/mobile/epayslips.png0#EPAYSLIPSEmployee ePayslip Detail Mobile AppEmployees can view ePayslip from mobile app/mobile/epayslips-detail.png1

#WFA

ทำงานได้จากทุกที่ด้วย eCheckin

#WFAEmployee eCheckin Mobile AppEmployees can check in online from mobile app/mobile/wfa.png0#WFAEmployee eCheckin Success Mobile AppEmployees can check in online from mobile app/mobile/wfa-success.png1
 • พนักงานสามารถลงชื่อเข้า / ออกงานผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ โดยสถานที่ทำงานสามารถเซ็ตตั้งค่าได้ และพนักงานแต่ละคนสามารถกำหนดสถานที่ทำงานที่เดียวหรือหลายที่ได้โดยระบบจะตรวจจับตำแหน่งงานโดยอัตโนมัติเมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google GPS ซึ่งมีความถูกต้องและแม่นยำ
 • มีการเปิดใช้งานความปลอดภัยสูง (Anti-Spoof) โดยกำหนดให้พนักงานถ่ายภาพเซลฟี่และสแกน QRโค้ด ระหว่างลงชื่อเข้า / ออก สามารถล็อกอุปกรณ์เคลื่อนที่กับพนักงานแต่ละคนเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
#WFAEmployee eCheckin Mobile AppEmployees can check in online from mobile app/mobile/wfa.png0#WFAEmployee eCheckin Success Mobile AppEmployees can check in online from mobile app/mobile/wfa-success.png1

#ENGAGE

ดูแลข้อมูลของคุณด้วยปฏิทินและแดชบอร์ด

Employees can view their shifts and days off from mobile app calendar.
 • พนักงานสามารถดูปฏิทินการทำงานเพื่อติดตามเวลาทำงาน,ชั่วโมงการทำงานจริง,วันลา,วันหยุด, วันนักขัตฤกษ์,วันขาดงาน และอื่น ๆ การลงเวลาเข้างานโดยละเอียดของแต่ละวัน รวมถึงยังมีส่วนของมุมมองแบบรายวัน การลงเวลาจะเป็นแถบสีแดงเมื่อมีการมาทำงานสาย หรือออกก่อนเวลา เพื่อสามารถดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 • พนักงานสามารถเช็คยอดวันลาคงเหลือ, ชั่วโมงการทำงาน,คำร้องขอที่รอดำเนินการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้จากสรุปรายงานรูปแบบกราฟ ข้อมูลนี้แสดงโดยใช้สมาร์ทการ์ดซึ่งสามารถจัดเรียงได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
Employees can view their shifts and days off from mobile app calendar.

#ELEAVE

การขอลางานออนไลน์

#ELEAVEEmployee eLeave Mobile AppEmployees can submit eLeave requests from mobile app/mobile/eleave.png0#ELEAVEEmployee eLeave Success Mobile AppEmployees can submit eLeave requests from mobile app/mobile/eleave-check.png1
 • พนักงานสามารถส่งคำขอลางานออนไลน์ สำหรับการลาที่ได้รับค่าจ้าง เช่น การลาพักร้อน การลาป่วย การลากิจหรือการลาที่ไม่ได้รับค่าจ้าง เช่น การลาฉุกเฉิน เป็นต้น
 • พนักงานยังสามารถแนบไฟล์กับคำขอลา เช่น ใบรับรองแพทย์ ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ
 • เมื่อคำขอลาได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ ทุกส่วนในแอป ซึ่งรวมถึงยอดการลา ตารางเวลา เงินเดือน และปฏิทินจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้ทุกคน
#ELEAVEEmployee eLeave Mobile AppEmployees can submit eLeave requests from mobile app/mobile/eleave.png0#ELEAVEEmployee eLeave Success Mobile AppEmployees can submit eLeave requests from mobile app/mobile/eleave-check.png1

#ECLAIM

#การขอเบิกเงินคืนออนไลน์

Employees can view their shifts and days off from mobile app calendar.
 • พนักงานสามารถส่งคำขอเบิกเงินคืน เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร เป็นต้น
 • พนักงานยังสามารถแนบไฟล์กับคำขอเบิกเงินคืน เช่น ค่าทางด่วน ใบเสร็จค่าน้ำมัน เป็นต้น โดยการอัปโหลดไฟล์หรือจากการถ่ายรูปทางโทรศัพท์ได้
 • เมื่อคำขอเบิกเงินคืนได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ จำนวนเงินเหล่านี้จะรวมอยู่ในเงินเดือนโดยอัตโนมัติ
Employees can view their shifts and days off from mobile app calendar.

#EOT

#การขอโอทีออนไลน์

#EOTEmployee eOvertime Mobile AppEmployees can submit eOT requests from mobile app/mobile/eot-add.png0#EOTEmployee eOvertime Mobile AppEmployees can submit eOT requests from mobile app/mobile/eot-view.png1
 • พนักงานสามารถส่งคำขอโอทีออนไลน์ สำหรับการขอทำโอทีก่อนเริ่มงานหรือหลังเลิกงานได้
 • พนักงานสามารถเลือกประเภทโอทีได้ 4 ประเภทตามนโยบายของบริษัท เช่น OT1, OT1.5, OT2, OT3 เป็นต้น
 • เมื่อคำร้องขอโอทีได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการแล้ว ระบบจะแปลงชั่วโมงโอทีในใบบันทึกเวลาและระบบจะคำนวณโอทีพร้อมเงินเดือนโดยอัตโนมัติ
#EOTEmployee eOvertime Mobile AppEmployees can submit eOT requests from mobile app/mobile/eot-add.png0#EOTEmployee eOvertime Mobile AppEmployees can submit eOT requests from mobile app/mobile/eot-view.png1

#ESHIFT

การขอเปลี่ยนตารางงานออนไลน์

#ESHIFTEmployee Calendar Mobile App Manager ViewManagers can view and approve their employees' shifts and days off./mobile/eshift-manager.png0#ESHIFTEmployee Calendar Mobile App Employee ViewEmployees can view their shifts and days off from mobile app calendar./mobile/eshift-employee.png1
 • พนักงานสามารถส่งคำขอแก้ไขเวลางานเพื่อเปลี่ยนเวลางานที่ได้รับมอบหมายได้, พนักงานยังสามารถส่งคำขอเปลี่ยนกะเพื่อสามารถสลับเวลางานกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นได้
 • เมื่อคำขอแก้ไขเวลางานหรือคำขอเปลี่ยนกะได้รับการอนุมัติแล้ว ตารางงานจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในรูปแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
#ESHIFTEmployee Calendar Mobile App Manager ViewManagers can view and approve their employees' shifts and days off./mobile/eshift-manager.png0#ESHIFTEmployee Calendar Mobile App Employee ViewEmployees can view their shifts and days off from mobile app calendar./mobile/eshift-employee.png1
ขอรับการสาธิตฟรี

เพื่อดูว่า ByteHR สามารถลดความซับซ้อนของการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัทของคุณได้อย่างไร กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับการสาธิตโปรแกรมฟรี

request-image
request-image
Loading...
Request Free Demo

Thailand Office

Bytecrunch Technologies Co., Ltd.
22/40 Soi Latphrao 21 Lumpini Town Residence Chom Phon, Bangkok 10900, Thailand
Request icon
Request icon
image