User viewing timesheets
User viewing timesheets
User viewing timesheets

#TIME AND ATTENDANCE

โปรแกรมลงเวลาทํางานพนักงานออนไลน์ สร้างพนักงานที่มีประสิทธิผลตรงเวลาทุกครั้ง

 • Checkin เข้างานด้วย GPS พร้อมถ่ายรูปผ่าน App
 • เช็คตารางงานผ่าน App สะดวกรวดเร็ว
 • คำนวณโอที,ขาด, ลามาสาย อัตโนมัติ
 • ติดต่อเราเพื่อรับการสาธิตฟรี!
Decoration banner
Vector border
Square
Square both
Twisted motifs
Triangle
Circle small
Circle medium
Circle big

#SHIFTS

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกออนไลน์ที่สามารถกำหนดเวลาทำงานที่รองรับสำหรับธุรกิจทุกประเภท

 • สามารถตั้งค่ากะการทำงานในไทม์ไลน์หรือมุมมองปฏิทินด้วยรูปแบบคงที่ หรือแบบเดิม (รายวัน,รายสัปดาห์,รายปักษ์ และ รายเดือน) สามารถคัดลอกรูปแบบกะการทำงานระหว่างพนักงานได้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการจัดการ
 • กำหนดปฏิทินวันหยุดราชการให้กะพร้อมกับกฎเพิ่มเติมเช่นเวลาพักกะกลางคืนทำงานล่วงเวลาและอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถจัดการได้โดยผู้ดูแลระบบหรือหัวหน้างาน
 • ถ้ากฎ OT ถูกเปิดใช้งาน พนักงานสามารถทำงานล่วงเวลา (OT ) ได้ก่อนที่กะจะเริ่มต้นหรือหลังกะจะสิ้นสุด, ถ้ากฎ OT ถูกปิดใช้งาน ชั่วโมงการทำงานเพิ่มเติมจะถูกเก็บไว้เป็นชั่วโมงพิเศษ
 • และพนักงานยังสามารถแปลงชั่วโมงพิเศษเพื่อชดเชยชั่วโมงการลาที่สามารถใช้ได้ในภายหลัง
 • พนักงานสามารถดูเวลาเข้างาน, วันหยุด, วันนักขัตฤกษ์,และวันลา ได้ในปฏิทินแอพพริเคชันบนมือถือ นอกจากนั้นพนักงานยังสามารถส่งคำขอเปลี่ยนกะทำงาน หรือสลับวันหยุดกับเพื่อนร่วมงานได้
 • สามารถตั้งค่าตารางกะที่ยืดหยุ่นได้สำหรับพนักงานที่ไม่มีเวลาทำงานที่แน่นอน ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้จัดการสามารถติดตามชั่วโมงทำงานของพนักงานทั้งหมดได้
Shift schedules and duty rosters that support all business types
 • สามารถตั้งค่ากะการทำงานในไทม์ไลน์หรือมุมมองปฏิทินด้วยรูปแบบคงที่ หรือแบบเดิม (รายวัน,รายสัปดาห์,รายปักษ์ และ รายเดือน) สามารถคัดลอกรูปแบบกะการทำงานระหว่างพนักงานได้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการจัดการ
 • กำหนดปฏิทินวันหยุดราชการให้กะพร้อมกับกฎเพิ่มเติมเช่นเวลาพักกะกลางคืนทำงานล่วงเวลาและอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถจัดการได้โดยผู้ดูแลระบบหรือหัวหน้างาน
 • ถ้ากฎ OT ถูกเปิดใช้งาน พนักงานสามารถทำงานล่วงเวลา (OT ) ได้ก่อนที่กะจะเริ่มต้นหรือหลังกะจะสิ้นสุด, ถ้ากฎ OT ถูกปิดใช้งาน ชั่วโมงการทำงานเพิ่มเติมจะถูกเก็บไว้เป็นชั่วโมงพิเศษ
 • และพนักงานยังสามารถแปลงชั่วโมงพิเศษเพื่อชดเชยชั่วโมงการลาที่สามารถใช้ได้ในภายหลัง
 • พนักงานสามารถดูเวลาเข้างาน, วันหยุด, วันนักขัตฤกษ์,และวันลา ได้ในปฏิทินแอพพริเคชันบนมือถือ นอกจากนั้นพนักงานยังสามารถส่งคำขอเปลี่ยนกะทำงาน หรือสลับวันหยุดกับเพื่อนร่วมงานได้
 • สามารถตั้งค่าตารางกะที่ยืดหยุ่นได้สำหรับพนักงานที่ไม่มีเวลาทำงานที่แน่นอน ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้จัดการสามารถติดตามชั่วโมงทำงานของพนักงานทั้งหมดได้
Timesheet form in ByteHR admin
Timesheet form in ByteHR admin
Timesheet form in ByteHR admin
 • การลงเวลาเข้างานโดยซอฟต์แวร์บันทึกเวลาจะถูกบันทึกจากการลงเวลาผ่านแอพพริเคชันบนมือถือ หรือการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติจากเครื่องสแกนนิ้วนิ้วมือแบบเรียลไทม์
 • ระบบไทม์ชีทจะคำนวณชั่วโมงการทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติพร้อมกับชั่วโมงทำงานล่วงเวลา และชั่วโมงการทำงานที่เกิน (แบบไม่จ่ายเงิน)
 • ระบบไทม์ชีทจะบันทึกข้อมูลการขาดลา, วันหยุด, วันนักขัตฤกษ์,มาสาย,ลืมสแกนนิ้วมือ และอื่น ๆ รวมถึงวันลาแบบเต็มวัน,แบบครึ่งวัน หรือ ลาทีละชั่วโมงก็ได้
 • เมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อย ระบบจะอัพเดตโดยอัตโนมัติและลิงค์ไปยังหน้าทำเงินเดือน
 • พนักงานสามารถดูเวลาเข้างานผ่านแอฟพริเคชันบนมือถือ โดยระบบจะโชว์หากมีการมาทำงานสาย, เลิกงานก่อนเวลา,หรือขาดงาน
 • พนักงานสามารถส่งคำร้องขอลา และการทำงานล่วงเวลาได้จากแอฟพริเคชันผ่านมือถือ พร้อมสามารถใส่หมายเหตุ และแนบรูปภาพหรือแนบไฟล์ในคำร้องขอเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้จัดการ

#TIME TRACKING

โปรแกรมบันทึกเวลาทํางานที่บันทึกชั่วโมงการทำงานของพนักงานแบบเรียลไทม์

 • การลงเวลาเข้างานโดยซอฟต์แวร์บันทึกเวลาจะถูกบันทึกจากการลงเวลาผ่านแอพพริเคชันบนมือถือ หรือการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติจากเครื่องสแกนนิ้วนิ้วมือแบบเรียลไทม์
 • ระบบไทม์ชีทจะคำนวณชั่วโมงการทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติพร้อมกับชั่วโมงทำงานล่วงเวลา และชั่วโมงการทำงานที่เกิน (แบบไม่จ่ายเงิน)
 • ระบบไทม์ชีทจะบันทึกข้อมูลการขาดลา, วันหยุด, วันนักขัตฤกษ์,มาสาย,ลืมสแกนนิ้วมือ และอื่น ๆ รวมถึงวันลาแบบเต็มวัน,แบบครึ่งวัน หรือ ลาทีละชั่วโมงก็ได้
 • เมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อย ระบบจะอัพเดตโดยอัตโนมัติและลิงค์ไปยังหน้าทำเงินเดือน
 • พนักงานสามารถดูเวลาเข้างานผ่านแอฟพริเคชันบนมือถือ โดยระบบจะโชว์หากมีการมาทำงานสาย, เลิกงานก่อนเวลา,หรือขาดงาน
 • พนักงานสามารถส่งคำร้องขอลา และการทำงานล่วงเวลาได้จากแอฟพริเคชันผ่านมือถือ พร้อมสามารถใส่หมายเหตุ และแนบรูปภาพหรือแนบไฟล์ในคำร้องขอเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้จัดการ
Decoration banner
Vector border
Square
Square both
Twisted motifs
Triangle
Circle small
Circle medium
Circle big

#ON-TIME EMPLOYEES

โปรแกรมลงเวลาทํางานออนไลน์สามารถคิดคำนวณเงินได้ต่างๆ โดยอัตโนมัติและหักเงินจากหน้าสรุปประมวลผลในหน้าไทม์ชีท

 • ตั้งค่าและกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงและการหักเงินแบบไม่จำกัดสำหรับพนักงานรายเดือนหรือรายวัน จำนวนเงินสามารถกำหนดได้ทั้งแบบคงที่หรือแบบขั้นบันได
 • ตัวอย่าง กฎเงินได้ต่างๆ ได้แก่ เบี้ยขยัน,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ตัวอย่างกฎการหักเงิน ได้แก่ มาสาย, ออกก่อน, ขาดงาน และอื่น ๆ
 • จำนวนเงินได้และเงินหักจะคำนวณโดยอัตโนมัติในโปรแกรมเงินเดือนเมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
Automatic allowances and deductions from timesheets
 • ตั้งค่าและกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงและการหักเงินแบบไม่จำกัดสำหรับพนักงานรายเดือนหรือรายวัน จำนวนเงินสามารถกำหนดได้ทั้งแบบคงที่หรือแบบขั้นบันได
 • ตัวอย่าง กฎเงินได้ต่างๆ ได้แก่ เบี้ยขยัน,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ตัวอย่างกฎการหักเงิน ได้แก่ มาสาย, ออกก่อน, ขาดงาน และอื่น ๆ
 • จำนวนเงินได้และเงินหักจะคำนวณโดยอัตโนมัติในโปรแกรมเงินเดือนเมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
User generating employee time attendance reports
User generating employee time attendance reports
User generating employee time attendance reports
 • สร้างรายงานมาตรฐานทั้งในแบบสรุปและดูรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนวันการลาคงเหลือ,การเข้างาน,การลงเวลานอกสถานที่ และอื่น ๆ
 • คอลัมน์รายงานสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของคุณโดยใช้ตัวออกแบบเทมเพลตของเราและสามารถบันทึกไว้เพื่อใช้ในภายหลังได้ จากนั้นรายงานเหล่านี้ยังสามารถส่งออกไปยังรูปแบบที่คุณเลือกได้ เช่น excel, pdf เป็นต้น
 • พนักงานสามารถดูสรุปการเข้างาน และรายงานข้อมูลส่วนตัวผ่านแอฟพริเคชันบนมือถือทั้งบน iOS และ Android

#REPORTS

โปรแกรม เงินเดือนที่สรุปรายงานสำหรับดูข้อมูลต่างๆ แบบเรียลไทม์ เพื่อง่ายในการตัดสินใจ

 • สร้างรายงานมาตรฐานทั้งในแบบสรุปและดูรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนวันการลาคงเหลือ,การเข้างาน,การลงเวลานอกสถานที่ และอื่น ๆ
 • คอลัมน์รายงานสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของคุณโดยใช้ตัวออกแบบเทมเพลตของเราและสามารถบันทึกไว้เพื่อใช้ในภายหลังได้ จากนั้นรายงานเหล่านี้ยังสามารถส่งออกไปยังรูปแบบที่คุณเลือกได้ เช่น excel, pdf เป็นต้น
 • พนักงานสามารถดูสรุปการเข้างาน และรายงานข้อมูลส่วนตัวผ่านแอฟพริเคชันบนมือถือทั้งบน iOS และ Android
Decoration banner
Vector border
Square
Square both
Twisted motifs
Triangle
Circle small
Circle medium
Circle big

ขอรับการสาธิตฟรี

เพื่อดูว่า ByteHR สามารถลดความซับซ้อนของการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัทของคุณได้อย่างไร กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับการสาธิตโปรแกรมฟรี

Loading...
Request Free Demo

Thailand Office

Bytecrunch Technologies Co., Ltd.
22/40 Soi Latphrao 21 Lumpini Town Residence Chom Phon, Bangkok 10900, Thailand
Request icon
Request icon