• Build สร้างทักษะที่สำคัญและยกระดับความสามารถขององค์กร
  • Strengthen เสริมสร้างผู้นำในองค์กรทั้งปัจจุบันและอนาคต
  • Implement ลงมือออกแบบองค์กรและรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

3 สิ่งที่ผู้นำ HR ต้องรู้ในปี 2020 โดย GARTNER


ใกล้สิ้นปี 2019 และกำลังจะขึ้นปีใหม่แล้ว ByteHR ขออัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ HR ทุกท่านได้เตรียมตัวรับมือให้ทันกับกระแสในปี 2020 ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้
Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาระดับโลกได้ทำการสำรวจข้อมูลใน Gartner 2020 Future of HR Survey ซึ่งได้สัมภาษณ์ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ 404 รายทั่วโลกและสรุปออกมาได้ว่า
3 ลำดับความสำคัญสูงสุดที่ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรทำในปี 2020 ได้แก่3 ข้อนี้คือหลักสำคัญที่ผู้นำของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (CHROs) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรอื่นๆควรนำมาปรับใช้เพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านปัญหาทางเศรษฐกิจ การว่าจ้างหนักงานใหม่ในยุค Digital Disruption ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีเดิมๆให้กลายเป็น New normal (ความปกติแบบใหม่)
โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดได้กล่าวถึงเบื้องหลังของที่มาในการตระหนักถึงความสำคัญของ 3 ข้อนี้ไว้ว่ามาจาก 3 สาเหตุได้แก่

สาเหตุ 1 : Talent Development ที่ล้มเหลว เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดผู้มีทักษะความสามารถโดยเฉพาะด้านดิจิทัล ทำให้เป็นการยากที่บริษัทจะหาคนที่มาเติมเต็มหรือทดแทนทักษะที่องค์กรขาดไปได้อย่างท่วงที ดังนั้น 66% ของ CHROs และ 86% ของผู้นำเทคโนโลยีฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวว่า

“การสร้างทักษะและความสามารถเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปีหน้า และการพูดถึงช่องว่างด้านทักษะถือเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตของธุรกิจ”
HR จะต้องร่วมมือกับผู้นำทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในปี 2020 และปีถัดๆไปเพื่อพัฒนาทักษะที่ตรงจุด เปลี่ยนการอบรมแบบเดิมๆ และเปลี่ยนให้เข้ายุคสมัยเพราะมันจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า
องค์กรจะต้องกระตุ้นให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นขององค์กรและตลาด เพื่อให้พนักงานประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและนำงานที่ดีมาสู่องค์กร ซึ่งวิธีการ “เชื่อมโยงผู้เรียน” ประเภทนี้ HR ต้องคิดนอกกรอบ โดยเน้นการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งเปิดใก้พนักงานได้เข้าถึงโอกาสจากทั่วทั้งองค์กร นอกเหนือไปจากบทบาทที่พวกเขามีอยู่


สาเหตุ 2 : ข้อบกพร่องของการเป็นผู้นำ
การพัฒนาความเป็นผู้นำยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายในองค์กร โดย 57% ของ CHROs และ 63% ของ HR Learning and Developemnt (ฝ่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้) กล่าวว่า การพัฒนาผู้นำในปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปี 2020
โดยทั่วไปแล้วฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมอบบทบาทผู้นำให้คนที่เข้ามารับตำแหน่งสืบทอดต่อ แต่วิธีดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของพนักงานที่รวดเร็ว และผู้นำที่มาสืบต่อ แม้จะมีทักษะเฉพาะด้านที่เก่งกาจแต่อาจจะไร้ทักษะการเป็นผู้นำที่ดี
กลยุทธ์หนึ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับส่งเสริมความสามารถในการเป็นผู้นำคือการ

“จับคู่ผู้นำ” เพื่อแบ่งปันความรับผิดชอบ “ความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์”
ระบบนี้เป็นการจับคู่ผู้นำกับผู้นำอย่างน้อยหนึ่งรายโดยพิจารณาจากทักษะที่เสริมเข้าด้วยกัน แต่ไม่ใช่การมอบหมายความรับผิดชอบใหม่หรือการมอบหมายงานที่พวกเขาไม่ต้องการ วิธีการนี้ต้องการ HR เข้ามาช่วยประเมินและจับคู่ผู้นำที่มีทักษะที่สามารถเสริมจุดแข็ง จุดอ่อนของกันและกัน


สาเหตุ 3 : การขาดความเชี่ยวชาญในการออกแบบองค์กร
ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล 56% กล่าวว่าการออกแบบองค์กรและการจัดการการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในปี 2563 พวกเขาเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง HR หลายคนบอกว่าผู้นำของพวกเขาไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการออกแบบและเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่วนคนอื่น ๆ ไม่แน่ใจว่าจะออกแบบองค์กรของพวกเขาอย่างไรเพื่อปรับวิธีการทำงานให้เร็วขึ้น / มากขึ้น บางคนบอกว่าพนักงานรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ดังนั้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัว ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องเปลี่ยนแปลงการบริหารงานจากบนลงล่างและผลักดันการตัดสินใจและการวางแผนลงลึกเข้าไปในองค์กร โดย HR และพนักงานต้องมีส่วนในการสร้างกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อสร้างแผนที่เปิดกว้างและกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กรมากขึ้น
จากสาเหตุทั้งสามข้อที่กล่าวมานั้น ยืนยันไปในทางเดียวกันว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องหันมาพัฒนาบุคลากรในองค์ของของตนเองมากขึ้น ลดการทำงานแบบบนลงล่าง แต่หันมามีปฏิสัมพันธ์กับคนในองค์กรให้เป็นแนวราบมากขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานว่าองค์กรควรจะต้องทำอย่างไร เพื่อรักษาพนักงานที่ดีไว้ และจัดหาโปรแกรมในการพัฒนาทักษะที่พนักงานต้องการ เพื่อให้พวกเขามีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร และควรเลือกโปรแกรมการจัดการข้อมูลของพนักงานแบบใดมาให้เข้ากับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปของพนักงานในปัจจุบัน เช่น ระบบการ ขาด ลา มา สาย หรือ ระบบเข้างานแบบออนไลน์ ที่ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

หากคุณประสบปัญหาการจัดการข้อมูลการขาดลา มา สาย ของพนักงานและยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไรและฟังก์ชันต่างๆจะตอบสนองความต้องการใช้งานของบริษัทคุณหรือไม่ คุณสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ ByteHR ฟรีได้ทาง 02 026 3297 หรือติดต่อ sales@byte-hr.com

อ้างอิง [1]
Image credit : pixabay.com
« บทบาทที่เปลี่ยนไปของ HR ในยุค Gig Economy4 วิธีกระตุ้นพนักงานหลังจากวันหยุดยาว »
Sea
เกี่ยวกับผู้เขียน
ซีมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายกว่า 9 ปี ในด้านทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร และการตลาดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ปัจจุบันเธอกำลังสร้างประสบการณ์การทำงาน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในภาคธุรกิจการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเธอในการขับเคลื่อนกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด