HR จะช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างไร?

HR มีหน้าที่อะไรบ้างนอกเหนือจากการจัดการข้อมูลและเอกสารต่างๆ ให้กับพนักงานในแต่ละวัน? 

คำตอบคือ HR มีอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญ นั่นคือการช่วยให้พนักงานเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร เพราะพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดของทุกองค์กร ดังนั้นการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาจึงมีความสำคัญสูงสุด ต่อไปนี้คือ 4 วิธีที่ HR เข้ามาช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน


hr-advise


1. แนะนำการเติบโตของเส้นทางอาชีพ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยแนะนำเส้นทางอาชีพของพนักงานแต่ละคนให้เติบโตภายในบริษัทอย่างแข็งแกร่ง โดยพิจารณาจากศักยภาพ และทักษะที่พนักงานมีอยู่ และดูว่าสามารถช่วยเพิ่มทักษะของพวกเขาได้อย่างไรบ้าง เช่น การส่งพนักงานไปฝึกอบรมทักษะเพิ่ม หรือการพิจารณาแนะนำฝ่ายบริหารให้พนักงานได้นำทักษะไปใช้กับโปรเจ็คที่ได้พัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กร

2. สนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม

บางครั้งการเติบโตของอาชีพก็จำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเฉพาะด้าน องค์กรของคุณอาจให้ความช่วยเหลือพนักงานด้านการศึกษา โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะช่วยกำหนดโปรแกรมฝึกอบรมที่เหมาะสม และประสานงานร่วมกับผู้จัดการแผนกเพื่อให้แน่ใจว่าตารางงานการทำงานของพนักงานมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้าฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ อาจใช้ระบบลงเวลาทำงานเพื่อความแม่นยำมากขึ้น 

3. สร้างผู้จัดการที่ดี

ผู้จัดการที่ดีไม่ได้อยู่ๆ ก็เป็นกันได้ง่ายๆ แต่ต้องถูกฝึกฝนขึ้นมาอย่างเหมาะสม ผู้จัดการที่ดีจะช่วยพาทีมบรรลุเป้าหมายที่ทีมและองค์กรวางเอาไว้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยให้คำแนะนำการจัดการแก่ผู้จัดการถึงทักษะที่ควรเพิ่ม เช่น ผู้จัดการที่แม่นยำด้านเทคนิคแต่พูดอธิบายไม่เก่ง ทาง HR อาจส่งไปฝึกอบรมด้านการสื่อสารเพิ่มเติม หรือบางบริษัทก็มีโปรแกรมส่งเสริมการศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศให้กับผู้จัดการเพื่อส่งเสริมประสบการณ์และนำความรู้มาช่วยพัฒนาองค์กรต่อไป

4. ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าพนักงานคือคน พวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการรับมือกับความเครียดทางจิตใจ ปัญหาสุขภาพ หนี้สิน การตั้งครรภ์ การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม และเหตุการณ์อื่นๆ ในชีวิตอีกนับไม่ถ้วน ซึ่งปัญหาเหล่านี้แม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการทำงานไม่มากก็น้อย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยให้พนักงานผ่านสถานการณ์เหล่านี้หรือช่วยให้เบาขึ้น จากการพูดคุย เพื่อหาทางออก หรือแม้แต่จัดตั้งนโยบายและสวัสดิการที่ช่วยเหลือพนักงาน

hr-consulting


เมื่อใดควรติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พนักงานส่วนใหญ่อาจลังเลใจที่จะเข้าไปคุยกับ HR ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน หรือปัญหาส่วนตัวที่กระทบกับงาน แต่การเก็บงำไว้จะยิ่งเหมือนซุกปัญหาไว้ใต้พรมและปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นพนักงานควรรู้สึกสบายใจที่จะติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลของตนในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

  • เมื่อคุณ (หรือเพื่อนร่วมงาน) ประสบกับการล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติจากเพื่อนร่วมงานของคุณ รวมถึงผู้จัดการของคุณด้วย

  • เมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ รวมถึงประกันสุขภาพที่บริษัทจัดให้ หรือสิทธิทางกฎหมายที่พึงมี

  • เมื่อสถานการณ์ส่วนตัวของคุณเปลี่ยนไป (เช่น มีบุตร ต้องการลดชั่วโมง ต้องการที่พักสำหรับผู้ทุพพลภาพ)

  • เมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับความก้าวหน้าในบริษัท หรือต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มเติม

  • เมื่อคุณต้องการบุคคลที่สามที่เพื่อเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน

สร้างสุดยอดแผนก HR 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีส่วนสำคัญต่อวัฒนธรรมของบริษัท หาก HR สร้างวัฒนธรรมที่เป็นพิษ แสดงออกเหมือนครูฝ่ายปกครองที่จ้องจับผิด หรือลงโทษพนักงาน พนักงานจะท้อแท้และมีโอกาสน้อยมากที่จะเข้ามาปรึกษา HR เพื่อขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือเรื่องส่วนตัว

หาก HR ใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างแท้จริง วัฒนธรรมองค์กรก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด

การนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการบันทึกข้อมูลพนักงานและการทำเงินเดือน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินการและอนุมัติทั้งแผนก HR เอง ทั้งพนักงานและผู้จัดการที่ทำการอนุมัติคำร้องต่างๆ ให้ทุกฝ่ายไม่ปวดหัวกับการดำเนินเอกสารที่วุ่นวายและใช้เวลาที่มีอยู่ไปกับการพัฒนาตนเองและการทำงานให้ดีขึ้น ถ้าทำได้ดังนี้  การสร้างสุดยอดแผนก HR ก็อยู่ไม่ไกล

หากคุณมองหาตัวช่วยที่จะช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่รวดเร็วมากกว่าเดิม แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้โปรแกรมจัดการทรัพยากรบุคคลออนไลน์อย่างไรและฟังก์ชันต่างๆจะตอบสนองความต้องการใช้งานของบริษัทคุณหรือไม่ ลองปรึกษา ByteHR ได้ฟรีทาง  02 026 3297 หรือติดต่อ sales@byte-hr.com 

ByteHR มีโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโปรแกรม HR On Cloud ที่มีฟังก์ชันจัดการข้อมูลพนักงาน การคำนวณเงินเดือน รวมถึงการจัดการกะ และวัน ขาด ลา มา สาย ฯลฯ ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างหลากหลาย


Sea
เกี่ยวกับผู้เขียน
ซีมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายกว่า 9 ปี ในด้านทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร และการตลาดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ปัจจุบันเธอกำลังสร้างประสบการณ์การทำงาน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในภาคธุรกิจการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเธอในการขับเคลื่อนกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด