หักภาษี ณ ที่จ่าย เรื่องอะไรที่ควรรู้?

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้ากำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย ซึ่งการหักภาษีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นให้นำเงินส่งกรมสรรพากร

- กรมสรรพากร -การที่รัฐบาลหักภาษี ณ ที่จ่าย ก็เพื่อที่ภาครัฐจะเก็บภาษีจากประชาชนได้เมื่อประชาชนมีรายได้นั่นเอง โดยประชาชนทั้งบริษัทและผู้มีรายได้ จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่อง หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับบริษัท คือการทำตามกฎหมายให้ถูกต้อง ส่วนผู้มีรายได้ก็ต้องคำนวณรายได้เพื่อยื่นภาษีอีกที


หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับนายจ้าง

การจ่ายเงินเดือน (เงินได้ประเภทที่ 1) โดยคำนวณภาษีจากเงินเดือนที่ได้รับรายปี ซึ่งรวมไปถึงค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน ตลอดปี และนำไปหารกับจำนวนงวดที่จ่าย

ภาษีที่คำนวณได้ / คำนวณงวด = ภาษีหัก ณ ที่จ่าย


ตัวอย่าง

ค่าภาษีทั้งปีของพนักงานอยู่ที่ 12,000 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเป็นรายเดือน เท่ากับ 12 งวด เท่ากับว่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ละเดือนคือ 1,000 บาท

ในบางกรณี นายจ้างจะถูกกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่ายตอนที่ลูกจ้างรับเงิน แล้วค่อยส่งเงินภาษีให้กรมสรรพากร และในบางกรณีก็ไม่ได้กำหนดให้นายจ้างต้องจ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบุคคลและประเภทของเงินที่จ่าย

หากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมดในสัญญานั้นน้อยกว่า 1,000 บาท ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามผู้ถูกว่าจ้างจะได้รับหลักฐานการเสียภาษีซึ่งก็คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)


อัตราการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเภท (แบบที่พบกันทั่วไป)

ค่าจ้าง/เงินเดือน                  ต่ำสุด 0%

จ้างทำงานหรืองานบริการ     ต่ำสุด 0%


เอกสารที่ใช้ในการนำส่ง     - ภ.ง.ด.1

กำหนดจ่าย         - ทุกวันที่ 7 ของเดือน ถ้าส่งออนไลน์คือทุกวันที่ 15

ผู้ที่ต้องจ่าย         - บริษัท นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จ้างทำสินค้า รับเหมาก่อสร้าง 3%

จ้างฟรีแลนซ์         3%

ค่าเช่าอสังหา         5%


เอกสารที่ใช้ในการนำส่ง         - ภ.ง.ด.3

กำหนดจ่าย         - ทุกวันที่ 7 ของเดือน ถ้าส่งออนไลน์คือทุกวันที่ 15

ผู้ที่ต้องจ่าย          - บริษัท นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

ค่าโฆษณา         2%

ค่าขนส่ง                 1%


เอกสารที่ใช้ในการนำส่ง         - ภ.ง.ด.53

กำหนดจ่าย         - ทุกวันที่ 7 ของเดือน ถ้าส่งออนไลน์คือทุกวันที่ 15

ผู้ที่ต้องจ่าย         - บริษัท นิติบุคคล บุคคลธรรมดาคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • หากจ้างพนักงานชั่วคราวมาทำงานผลิตสินค้า บริษัทจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่?

คำตอบ ปกติแล้วเงินได้ถึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) กิจการต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) (คำนวณภาษีอัตราก้าวหน้า) ซึ่งหากบริษัทจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดาตลอดปีภาษีไม่เกิน 310,000 บาท ก็ไม่จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • เมื่อถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตอนรับค่าจ้างแล้วก็ไม่ต้องยื่นภาษี 


คำตอบ ความเป็นจริงแล้วนั่นคือการจ่ายภาษีบางส่วนเท่านั้น คุณยังมีหน้าที่ๆต้องยื่นภาษีตามกฎหมาย ยกเว้นคุณจะได้รับการยกเว้นจากการจ่ายภาษี เช่น ดอกเบี้ยต่างๆ เงินปันผลจากหุ้น หรือกองทุนรวม เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์


การทำเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย มีขั้นตอนและความแตกต่างตามลักษณะธุรกิจ ลักษณะการจ้างงานและประเภทบุคคล รวมถึงเอกสาร และระยะเวลาที่ต้องใช้ยื่นด้วย คงเป็นเรื่องปวดหัวสำหรับเจ้าของกิจการหลายๆ คนที่ต้องมาจัดการเรื่องเหล่านี้เอง 

หากคุณมองหาตัวช่วยที่จะช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่รวดเร็วมากกว่าเดิม แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้โปรแกรมจัดการทรัพยากรบุคคลออนไลน์อย่างไรและฟังก์ชันต่างๆจะตอบสนองความต้องการใช้งานของบริษัทคุณหรือไม่ ลองปรึกษา ByteHR ได้ฟรีทาง  02 026 3297 หรือติดต่อ sales@byte-hr.com 

ByteHR มีโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโปรแกรม HR On Cloud ที่มีฟังก์ชันจัดการข้อมูลพนักงาน การคำนวณเงินเดือน รวมถึงการจัดการกะ และวัน ขาด ลา มา สาย ฯลฯ ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างหลากหลาย


Sea
เกี่ยวกับผู้เขียน
ซีมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายกว่า 9 ปี ในด้านทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร และการตลาดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ปัจจุบันเธอกำลังสร้างประสบการณ์การทำงาน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในภาคธุรกิจการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเธอในการขับเคลื่อนกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด